Press Enter

נושא הפרויקט

  Press Enter

  BeLancer צוות
  23-11-16
  Uncategorized אין תגובות

  מדיניות הפרטיות

  BeMedia (להלן: “החברה”) מבקשת להבהיר, ככל האפשר בהיקף מסמך זה, את מדיניות הפרטיות שלה עבור משתמשי האתרים מנוהלת ומופעלת על ידה (להלן למען הנוחות המכונה “את אתרי החברה “או” אתרים”).

  בכוונת החברה להסביר למשתמשי אתרי האינטרנט של החברה הסבר על מנהגיה ביחס טיפול פרטים והמידע המתקבלים ‘משתמש אתרי האינטרנט, וכיצד היא משתמשת בם.

  מדיניות פרטיות זו נערך בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם, כמובן, כולל גם את המין הנשי.

  איסוף וקבלת המידע על ידי אתרי האינטרנט של החברה
  המידע שסופק לחברה ביוזמה של המשתמש

  שירותים מסוימים הניתנים על או באמצעות אתרי האינטרנט של החברה מחייבים הרשמה מראש וכניסה, בין יתר, פרטי מזהים חיוניים. פרטים אלו מוזנים באופן עצמאי על ידך, למשל – שם, כתובת מגורים, סוג של מוצרים ו / או שירותים מבוקשים, אמצעי תשלום במידת ערוצים רלוונטיים, מתאימים כמו תקשורת עם המשתמש, כוללים דואר אלקטרוני, וכדומה.

  זהו מידע שאתה מוסר ביודעין בעת ההרשמה עבור אתרי אינטרנט או השירותים הניתנים על ו / או באמצעותם. השדות הרלוונטיים בהם פרטים יש להזין יסומנו במפורש. כמובן, עבור הפרטים החיוניים נדרש מילוי “שדות החובה” בלעדיהם אתה לא יכול להיות רשום עבור שירותים או יישומים הדורשים רישום.

  ככל שפרטים אישיים נדרשים למטרות שיווק או בעת ההרשמה לשירותים באתרים, או בזמן של מוצרים / שירותים רכישת, תתבקש לספק רק את המידע הדרוש עבור השירות עבורו נרשמת. בהתאם לכך, במקרה של שירותים מסוימים תתבקש לספק פרטים נוספים מחויבים על פי אופי השירות.

  המידע שנאסף על הגלישה של המשתמש של אתרי החברה

  חלק מהמידע שנאסף בזמן שאתה גולש באתרים של החברה הוא בעל אופי סטטיסטי, שאינו מזהה אותך באופן אישי, וגם לא כל זמן ביחד עם פרטיך. דוגמאות לכך הן פרסומות שקראת באתר, העמודים שנחשפת, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת ה- IP שממנה אתה מחובר ואת מערכת ההפעלה (סוכן המשתמש) כי אתה משתמש. כל האמור לעיל אינם פרטים שמזוהים עם השם שלך.

  המאגר

  המידע שאתה לרהט בעת ההרשמה לשירותים באתרים, יישמרו במאגר המידע של אתרי אינטרנט של החברה, אשר רשומה כדין. אתה לא בשום חובה חקוקה לרהט את המידע; עם זאת, ללא רהוט הפרטים הניתנים הכרחיים וחיוניים למתן שירותים מסוימים, החברה לא תוכל לספק שירותים אלה לך.

  שימוש במידע

  בזמן שאתה גולש באתרים של החברה, החברה עשויה לצבור מידע אודות העדפות הגלישה השונות שלך, כגון תוכן שתקראו, מוצרים שאתה בקשת לרכוש, פרסומות אשר נחשפו, דפים שהצגה וכדומה. חנויות חברת מידע זה במאגרים שלה, וזה ישמש אך ורק בהתאם לחוק ואת מדיניות הפרטיות שנקבעה במסמך זה, עבור האובייקטים המפורטים להלן:

  • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים על ידי אתרי אינטרנט, ולהתאים אותם, במידת האפשר, על ‘העדפות המשתמשים.המידע לשרת את אתרי החברה לצורך כך למעשה יהיה מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.

   • כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים השונים של האתרים, כולל לצורך יצירת אזורים אישיים באתרים, או לשלוח מאמרים וחדשים בקנה אחד עם ההעדפות שלך.

   • עבור רכישת מוצרים ושירותים באתרים.

   • אתרי האינטרנט של החברה רשאים מעת לעת לשלוח לך, באמצעות דואר אלקטרוני, מידע על שירותים, כמו גם שיווק אחר וחומר פרסומים, לרבות של צדדים שלישיים. מידע כזה יישלח אליך אם נתת הסכמה מפורשת שלך אליו, ואתה עשוי להודיע לחברה בכל עת שאתם רוצים להסירו מרשימת התפוצה הרלוונטית, באופן שנקבע דואר אלקטרוני שנשלחה אליך. עם זאת, האתרים של החברה לא לרהט את פרטיך האישיים למפרסמים.

   • כדי ליצור איתך קשר במידת הצורך.

   • לצורך ניתוח, איסוף רהוט מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.

   • לשם תפעולו ופיתוח משביע רצון של אתרים; הבעלות בהם לא תועבר את המידע המשמש לצורך זה לצדדים שלישיים, לחסוך ככל מותר בהיקף של מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מעת לעת.

   • עבור כל אובייקט אחר המפורטים במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתרים של החברה.

   רהוט מידע לצד שלישי

  אתרים של החברה לא תמסור את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתרים לצדדים שלישיים, ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית, למעט במקרים הבאים:

  • אם החברה מחויבת על פי חוק למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי, או אם החברה מוגשת עם צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך כאמור.

   • בעת שתרכוש מוצרים או שירותים באתרים מצדדים שלישיים, או הפרטים הדרושים מועברים לגורמי צד שלישי לצורך אספקת המוצרים / שירותים, ושמירה על קשר איתך. בנוסף, במקרה שאתה להשתתף בפעילות אחרת המשותף החברה לבין צד שלישי, הצד השלישי יכול גם להיחשף למידע על הגלישה שלך השתתפותך בפעילות מסוג זה.

   • במקרה שתפר ו / או לנסות לפרוץ את תנאי השימוש של אתרים של החברה ו / או איזה מהשירותים המוצעים בהם, או במקרה בו אתם פועלים בניגוד לחוק באתרים של החברה ו / או בקשר איתם ופעילותם.

   • במקרה של מחלוקת, תביעה או הליכים משפטיים בינך לבין החברה.

   • במקרה שהחברה מאמינה כי קבלת המידע נחוצה כדי למנוע נזק משמעותי נגרם לך או לצד שלישי.

   • אתרי האינטרנט של החברה תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שלך אתרים לחברות קשורות אחרות, ובלבד שהן תשתמשנה במידע זה בהתאם למדיניות פרטיות זו.

   • במקרה שהפעילות של כל אחד מהאתרים של החברה משולבת עם או הועברה לתאגיד אחר, לרבות בשל ארגון מחדש פנימי בקבוצת BeMedia או בגלל מיזוג עם תאגיד אחר – זה יהיה כמובן ניתן להעביר לתאגיד החדש הרלוונטי עותק של המידע אוחסן אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי אחרים המצויים בידי החברה, ובלבד פעולות תאגיד כאמורות בהתאם לעקרונות של מדיניות פרטיות זו.

   • אתרי האינטרנט של החברה צפויים לאפשר לך להשתמש ביישומים שונים באתרים של החברה, כמו גם באתרים אחרים (כגון הרשת החברתית פייסבוק), אשר עשוי להודיע לצדדים שלישיים, כוללים דפדפנים אחרים של אתרי רשתות החברתיים השונים, כי אתה שנחשפת או לקרוא תכנים מסוימים אשר פורסם ביום אחד או יותר מהאתרים של החברה. היא באה לידי ביטוי שבאישור היישום הרלוונטי, אתה מאשר שאתה מודע לכך וכי לא תהא כל טענה כנגד החברה בעניין כזה.

   Cookies

  אתרים של החברה הינו באמצעות קבצי Cookies לצורך תפקודה השוטף ומשביע רצון שלהם, כולל לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים על משתמשים “אתרי ואימות פרטים, כדי להתאים הגלישה של אתרי להעדפותיך האישיות, וכן למטרות אבטחת מידע .

  Cookies הם קבצי טקסט שהדפדפן שלך יוצר על פיקודו של האתרים הרלוונטיים של החברה. כמה עוגיות (Cookies זמניים) יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, למשל, אתה משתמש במערכת ההפעלה Windows ודפדפן Internet Explorer של מיקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c בספרייה: / windows / cookies וכן ב- c: / windows / קבצי אינטרנט זמניים. ה- Cookies מכילים נתונים כמו דפים שבהם ביקרת, משך הזמן כי אתה נשאר על האתרים, הדף שביקרת לפני האתרים, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתרים ועוד. העוגיות גם לעשות את זה מיותר בשבילך להיכנס פרטיך בכל פעם שאתה לחזור לסעיפים השונים או הדפים של אתרי החברה מחייב רישום. המידע ב- Cookies מוצפן באתרי החברה לנקוט אמצעי זהירות, כך שרק מחשבים של החברה יכולים לזהות את המידע.

  אתה יכול להימנע מיצירת Cookies על ידי שינוי ההגדרות של הדפדפן שלך. לשם כך, כדאי להתייעץ בקובץ העזרה של הדפדפן. אתה צריך בכל זאת לזכור כי עוגיות נטרול עלולות לגרום לך אפשרות להשתמש בחלק מהשירותים והיישומים של אתרי החברה או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף, אתה אמור להיות מסוגל למחוק את העוגיות במחשב שלך בכל עת. הוא הציע כי שתעשה כן, רק אם אתה בטוח שאתה לא רוצה באתרי החברה להיות מותאם להעדפות שלך. מאז עוגיות לפעמים להימנע שתצטרך להזין שמות משתמש וסיסמאות, לא למחוק אותן אלא אם אתה בטוח כי יש לך כל הזמן הראשונה שיא בטוח של כל הפרטים הנדרשים עבור השימוש בהם.

  באתרי החברה גם להשתמש במשואות אינטרנט עבור שימוש משביע רצון השגרה שלהם, כולל לאיסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש של אתרים, עבור אימות של הפרטים, על מנת להתאים את האתרים להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. המשואות הן קבצים גרפיים זעירים המשובצים בדפי האינטרנט שיפקיד לסייע איסוף המידע על הצפייה ושימוש באתרים. המידע הנאסף איננו מזהה אותך, והוא נועד כדי לפקח דפוסי השימוש באתר והעדפות מבקרים בגין תוכן ושירותים שונים.

  אז עבור כידוע, משואות אינטרנט ניתן להסיר על ידי מחיקת היסטוריית הדפדפן (כמו מחיקת עוגיות).

  שירותי צד שלישי

  שירותים מסוימים באתרים של החברה, כגון Outbrain ושירותים הקשורים פייסבוק למעשה שבניהול גופים אחרים זולת החברה. במקרים אלה, ניתנים השירותים או פעלו לא רק דרך מחשבי החברה, אלא דרך הגופים האחרים כאמור.

  פרסומות של צד שלישי

  פרסומות מסוימות באתרים של החברה למעשה פועלות ממחשבים של אחת מחברות הפרסום ו / או על ידי מי מטעמן. אנו מבקשים להודיעכם כי לצורך ניהול הפרסומות חברות אלה עושות שימוש בקבצי Cookie במחשב שלך ומשתמשות במידע לצורך התאמת הפרסומות על דפי האתר. המידע הנאסף איננו מזהה אותך, אלא מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים המעניינים אותך. השימוש שחברות אלה הופכים של עוגיות ומשואות אינטרנט כפוף למדיניות הפרטיות שלהם ולא לזה של אתרי החברה.

  איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

  האתרים של החברה נעזרים בחברות שונות המעניקות לו ניתוחים סטטיסטיים של ‘השימוש באתרי האינטרנט. החברות לאסוף ולנתח מידע בעל אופי סטטיסטי מיועד ניתוח, למטרות מחקר ובקרה.

  אבטחת מידע

  החברה מבטיחה כי המערכות ואתרי האינטרנט שלה מנוהלות על רמה נאותה של אבטחת מידע. זה חייב להיות מובן כי בעוד אבטחת המידע ומגבילה את הסיכונים של למחשבי החברה ואתרי אינטרנט להיות פרוצות, והן אינם מקנה מלאה וחסינות ללא תנאי מפני פריצה.

  זכות עיון במידע

  על פי סעיף 13 של חוק הגנת הפרטיות, 5741-1981, “כל אדם רשאי לעיין, בעצמו או באמצעות נציג שהוסמך על ידו בכתב או אפוטרופסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע ”. מי בדק מידע עליו שהוא יתגלה כלא נכון, שלם, ברור או מעודכן עשויים לחול על בעל מאגר המידע על מנת שהמידע יתוקן או נמחק. בקשה כזו יכולה להיות להישלח לכתובת news@bemedia.co.il.

  שינויים במדיניות הפרטיות

  החברה ואתרי האינטרנט שלה עשויה להיות מעת לעת לשנות את הוראות מדיניות הפרטיות. הודעה מתאימה תינתן באתרים של החברה על כל שינוי מהותי, כי הוא עשה את ההוראות בדבר השימוש במידע אישי שמסר.

   

  הגיבו