Press Enter

נושא הפרויקט

  Press Enter

  Uncategorized

  BeLancer צוות
  Nov 23 rd, 2016
  Uncategorized אין תגובות

  תנאי שימוש

  הגלישה והשימוש באתר וביישומיו הנם אך ורק בכפוף לעמידה בכל תנאי השימוש לפי תקנון זה: כללי תקנון זה מפרט את תנאי השימוש המחייבים באתרי BeMedia ) ובהם אתר חורים ברשת, BELANCER וביישומים השונים של אתרים אלו בפלטפורמות דיגיטליות השונות, לרבות במכשירים סלולריים ובמחשבי לוח (טאבלטים) (להלן: “האתרים“). חברת בימדיה בע”מ -חברה בהקמה (להלן: “החברה“) היא […]

  READ MORE
  BeLancer צוות
  Nov 23 rd, 2016
  Uncategorized אין תגובות

  מדיניות הפרטיות

  BeMedia (להלן: “החברה”) מבקשת להבהיר, ככל האפשר בהיקף מסמך זה, את מדיניות הפרטיות שלה עבור משתמשי האתרים מנוהלת ומופעלת על ידה (להלן למען הנוחות המכונה “את אתרי החברה “או” אתרים”). בכוונת החברה להסביר למשתמשי אתרי האינטרנט של החברה הסבר על מנהגיה ביחס טיפול פרטים והמידע המתקבלים ‘משתמש אתרי האינטרנט, וכיצד היא משתמשת בם. מדיניות פרטיות זו […]

  READ MORE